تافی و آبنبات و پشمک

40,000 تومان

گز لقمه بی قند 25% مغز پسته ج 28 عدد کامور 230 گرم

گز لقمه بی قند 25% مغز پسته ج 28 عدد کامور 230 گرم

21,000 تومان

پشمک لقمه میکس جعبه حاج عبدالله 350 گرم

پشمک لقمه میکس جعبه حاج عبدالله 350 گرم

25,000 تومان

آبنبات مغزدار ولیمه آناتا 960 گرم

آبنبات مغزدار ولیمه آناتا 960 گرم

25,000 تومان

تافی مغزدار فندقی استایل آناتا 960 گرم

تافی مغزدار فندقی استایل آناتا 960 گرم

20,000 تومان

تافی میوه ای تالش آناتا 960 گرم

تافی میوه ای تالش آناتا 960 گرم

20,000 تومان

بن بن طلایی ویچنزی آناتا 960 گرم

بن بن طلایی ویچنزی آناتا 960 گرم

25,000 تومان

آبنبات خامه ای پرتقالی تاکتیک آناتا 960 گرم

آبنبات خامه ای پرتقالی تاکتیک آناتا 960 گرم

24,000 تومان

تافی مغزدار 940 گرم توفیس

تافی مغزدار 940 گرم توفیس

25,000 تومان

تافی مغزدار میوه استایل آناتا 960 گرم

تافی مغزدار میوه استایل آناتا 960 گرم

21,000 تومان

پشمک لقمه ای کاکائویی جعبه ای حاج عبدالله 350 گرم

پشمک لقمه ای کاکائویی جعبه ای حاج عبدالله 350 گرم

21,900 تومان

تافی کره ای آی سودا 800 گرم

تافی کره ای آی سودا 800 گرم

20,000 تومان

تافی کره ای تالش 960 گرم

تافی کره ای تالش 960 گرم

3,300 تومان

تافی مغزدار خامه توت فرنگی المان 130 گرم

تافی مغزدار خامه توت فرنگی المان 130 گرم

7,200 تومان

تافی مغزدار خامه توت فرنگی المان 300 گرم

تافی مغزدار خامه توت فرنگی المان 300 گرم

12,000 تومان

تافی با مغز قهوه و روکش کاکائویی آییدین 270 گرم

تافی با مغز قهوه و روکش کاکائویی آییدین 270 گرم تافی ترافی کریستال آییدین

25,000 تومان

تافی مغزدار پرچمی استایل آناتا 960 گرم

تافی مغزذار پرچمی استایل آناتا 960 گرم

13,500 تومان

بارشین پشمک وانیلی با روکش کاکائو رضوان شکلات 450 گرم

بارشین پشمک وانیلی با روکش کاکائو رضوان شکلات 450 گرم

32,000 تومان

پشمک لقمه ای وانیلی روکش دار حاج عبدالله 1 کیلو

پشمک لقمه ای وانیلی روکش دار حاج عبدالله 1 کیلو

32,000 تومان

پشمک لقمه ای روکش میوه حاج عبدالله 1 کیلو

پشمک لقمه ای روکش میوه حاج عبدالله 1 کیلو

17,000 تومان

پشمک لقمه ای وانیلی روکش شیری و شکلاتی 500 گرم

پشمک لقمه ای وانیلی روکش شیری و شکلاتی 500 گرم

17,000 تومان

پشمک لقمه میوه ای روکش میوه حاج عبدالله 500 گرم

پشمک لقمه میوه ای روکش میوه حاج عبدالله 500 گرم

25,000 تومان

پشمک با روکش کاکائو شونیز 1000 گرم

پشمک با روکش کاکائو شونیز 1000 گرم

12,000 تومان

پشمک لقمه زنجبیل روکش کاکائو دو سر پیچ حاج عبدالله 350 گرم

پشمک لقمه زنجبیل روکش کاکائو دو سر پیچ حاج عبدالله 350 گرم

12,000 تومان

پشمک وانیلی روکش شکلاتی کیف دار حاج عبدالله 350 گرم

پشمک وانیلی روکش شکلاتی کیف دار حاج عبدالله 350 گرم