تنقلات

6,000 تومان

چیپس برگه سیب زمینی با طعم مرغ سخاری پیاز و آویشن باتو 90 گرم

چیپس برگه سیب زمینی با طعم مرغ سخاری پیاز و آویشن باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس پنیری باتو 90 گرم

چیپس پنیری باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس سرکه باتو 90 گرم

چیپس سرکه باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس سرکه باتو 90 گرم

چیپس سرکه باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس فلفل باتو 90 گرم

چیپس فلفل باتو 90 گرم

6,000 تومان

چیپس کچاپ باتو 90 گرم

چیپس فلفل باتو 90 گرم

4,000 تومان

چیپس کچاپ بزرگ چی توز 60 گرم

چیپس کچاپ بزرگ چی توز 60 گرم

1,250 تومان

کوکی با مغز گردو و کشمش نوشین 35 گرم

کوکی با مغز گردو و کشمش نوشین 35 گرم

1,000 تومان

کیک با طعم انگلور تو تارلی بنیس 55 گرم

کیک با طعم انگلور تو تارلی بنیس 55 گرم

2,000 تومان

کیک رولی کاکائو نوشین 85 گرم

کیک رولی کاکائو نوشین 85 گرم

1,500 تومان

کیک مینی رول کرم کاکائو سه تیکه بنیس 55 گرم

کیک مینی رول کرم کاکائو سه تیکه بنیس 55 گرم

7,000 تومان

قرص نعنا خوش بو کننده دهان آی سودا 150 گرم

قرص نعنا خوش بو کننده دهان آی سودا 150 گرم

2,000 تومان

قرص نعنا خوش بو کننده دهان آی سودا 72 گرم

قرص نعنا خوش بو کننده دهان آی سودا 72 گرم

52,000 تومان

کنجی پذیرایی 44 عدد بیسفود 350 گرم

کنجی پذیرایی 44 عدد بیسفود 350 گرم

2,000 تومان

بادام زمینی روکش دار پنیر ناچو چی توز 40 گرم

بادام زمینی روکش دار پنیر ناچو چی توز 40 گرم

3,500 تومان

کرواسان با مغز کرم کاکائو پچ پچ 45 گرم

کرواسان با مغز کرم کاکائو پچ پچ 45 گرم

50,000 تومان

پودر قهوه فوری گلد ونیز 30 عدد

پودر قهوه فوری گلد ونیز 30 عدد

3,500 تومان

مغز تخمه هندوانه نمکی چی توز 35 گرم

مغز تخمه هندوانه نمکی چی توز 35 گرم

2,000 تومان

کروسان توت فرنگی پچ پچ 30 گرم

کروسان توت فرنگی پچ پچ 30 گرم

25,000 تومان

آبنبات شیر قهوه سامبا آناتا 960 گرم

آبنبات شیر قهوه سامبا آناتا 960 گرم

2,000 تومان

اسنک پنیری جنگلی چاکلز 44 گرم

اسنک پنیری جنگلی چاکلز 44 گرم

2,000 تومان

اسنک خلبانی چاکلز 47 گرم

اسنک خلبانی چاکلز 47 گرم

3,000 تومان

اسنک خلبانی چاکلز 72 گرم

اسنک خلبانی چاکلز 72 گرم

2,000 تومان

اسنک لوله ای با پنیر اضافه چاکلز 47 گرم

اسنک لوله ای با پنیر اضافه چاکلز 47 گرم